MALİYE BAKANLIĞI 
GEYVE MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER   HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Bütçe Giderleri İşlemleri M.Y.M.B.Yönetmeliği Ekleri Ödeme Emri Belgesi 4 İş günü
2 Red ve iade işlemleri Alındı aslı iadesine ilişkin yazı ve iade talep dilekçesi. Yargı kararı veya mahkeme yazısı, ilgilinin iade talep dilekçesi avukata iadesi durumunda vekaletname 1 İş günü
3 Mahsup belgesi niteliğindeki Muhasebe İşlem fişinin verilmesi Vatandaşlık Numarası - Dilekçe 2 Dk
4 Teminat Alınması İhaleyi Yapan İlgili Harcama Biriminin Teyit Yazısı
Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler 
5 Dk.
5 Teminat İadesi İhaleyi Yapan İlgili Harcama Biriminin  Teyit Yazısı
SGK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı
5 Dk.
6 Yaşlılık ve Özürlü Maaş İşlemleri Dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği, özürlü ise sağlık kurulu raporu, Malvarlığı araştırma belgesi,Muhtaçlık Belgesi   % 40 ile %70 arasında ise İşkura müracaat ettiğine dair yazı 45 Gün (Bu işlerle ilgi diğer kurum ve birimlerce yapılan işlemler hariç) 
7 İdari Para Cezaları Tahsil İşlemleri  Ceza Tutanağı, Vatandaşlık Numarası, İdari para cezasını kesen idarenin yazısı 5 DK
8 İlama Bağlı Borçların Tahakkuk ettirilmesi 1-İcra Emri veya Talep Dilekçesi
2-Avukatla Takip Edilen İş ise Vekaletname
3-Banka Hesap Numarası
4- Gerçek kişi ise nüfus cüzdan örneği
Ödenek talebi karşılandığı takdirde           4 gün içinde ödenir
9 İhalelere Ait Sözleşme, Karar Pulu Bedeli Şartname Bedellerinin Tahsili İhale Komisyonu Kararı İhale Konusu işe ait ilan Tutanağı Onay  Belgesi vb. belgeler 5 Dk.
10 Adli Teminat -KefaletTahsili Mahkemeden Alınan Karar 5 Dk.
11 Adli Teminat-Kefalet İadesi Verilen karar ve yatırılan makbuz 5 Dk.
12 İcra İşlemleri İcra Müdürlüğü Müzakeresi 5 dk
13 Değerli Kağıt Bedelleri Tasilatı İlgili Bankanın Yazısı 5 Dk.
       
14 4982 Sayılı Kanun (Bilgi Edinme Hak. Kanun ile İlgili İş ve İşlemler) Dilekçeler 15 Gün
15 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu  Dilekçeler 30 Gün
16 Taşınmaz Mal Satışı Talep Dilekçesi Kurumlardan gelecek görüşlerin tamamlanamsı halinde 2 ay
17 Taşınmaz mal Kiralaması Talep Dilekçesi Kurumlardan gelecek görüşlerin tamamlanamsı halinde 2 ay
18 İrtifak Hakları Talep Dilekçesi Kurumlardan gelecek görüşlerin tamamlanamsı halinde 2 ay
19  Ecrimisil İşlemlerine İlişkin itiraz ve şikayetlerin karşılanması Dilekçeler 30 Gün
           Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dısında belge istenilmesi veya basvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine basvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri  Geyve Malmüdürlüğü                                                                     İkinci Müracaat Yeri     Geyve Kaymakamlığı
İsim                      Fikret TEMEL                                                                                  İsim                               İdris AKBIYIK
Unvan                   Malmüdürü V.                                                                                 Ünvan                             Kaymakam
Adres                   Geyve Malmüdürlüğü                                                                     Adres                             Hükümet konağı k:3                   
Tel                       (0264) 517 00 35/36                                                                       Tel                                 (0264) 517 52 30/31
Faks                     (0264) 517 52 45                                                                            Faks                             (0264) 517 00 30
e-posta              sym54102@muhasebat.gov.tr                                                         e-posta    geyvekaymakamligi@mynet.com